Astrid Buran Holan ny president i AES

Nyheter
2012

Seniorrågiver i AquaOptima, Astrid Buran Holan, er valgt til president i Aquacultural Engineering Society (AES).

Det skriver RAS-leverandøren AquaOptima på sine sider.

Ifølge selskapet jobber AES med internasjonal kunnskapsutveksling og nettverksbygging blant ingeniører som jobber med akvakultur.

– Det er viktig for oss i AquaOptima å være en del av initiativer som jobber for at kunnskap blir delt og gjort tilgjengelig. Slik videreutvikler vi næringen vår, sier Buran Holan.

– Jeg er opptatt av at vi må øke antallet kvinnelige ingeniører som jobber med akvakultur, og i et slikt verv kan jeg både bidra til dette arbeidet og synliggjøre at det er mulig for kvinner å ha sentrale posisjoner i næringen, legger hun til.

Buran Holan vil sitte i presidentstillingen i et år, før hun går inn i rollen som «past president».