Arnøy Laks: – Ser mørke skyer på himmelen

Nyheter
0

Etter et år hvor resultatet falt drastisk, kan konsernet fra Skjervøy i Troms igjen ta utbytte som normalt. Men selskapet ser ikke positivt på fremtiden. 

Økt omsetning for selskapet på nesten 20 prosent fra 2020, gjorde at driftsresultatet økte tett oppunder 70 prosent for 2021. Men de er ikke fornøyde med utviklingen i bransjen.

Daglig leder i Arnøy Laks, Håvard Høgstad, sier at det er stor redsel blant oppdretterne grunnet formuesskatten på verdien på konsesjoner.

– Tallene er jo bra de, men det er mørke skyer på himmelen, sier han til iLaks.

– Det handler om å berge stumpene for mange nå.

Utbytte-policy
– Vi har en utbytte-policy som har vært satt på pause. Den er nå tilbake slik den var for tre år siden, sier han.

Høgstad sier han ser det som en utfordringer å være privat eier med skatteutviklingen som er nå.

– Ingen betaler formueskatt på boligene etter høyeste kvadratmeterpris oppnådd i en by. Det er akkurat det samme her, med fastsettelsen av verdien på konsesjoner

Han forteller at økte priser vil redusere overskuddet i inneværende år.

– Fôrprisene går opp, drivstoffprisene går opp, emballasjeprisene går opp.

– Pandemien har pågått, så kommer Ukrainakrisen. Alt vi handler er på kvartalskontrakter, så prisene før juli var satt, men nå er det andre summer som næringen må betale for å drive.

Vil ikke by
Høgstad mener at det er vanskelig med høye laksepriser når man ikke får solgt laksen.

Han sier at selskapet ikke ønsker å være med på den kommende auksjonen, da det vil slå tilbake på de private aktørene i oppdrettsnæringen.

– Nå skal de fastsette prisene på verdien ut i fra høyeste oppnådde pris på auksjon, da blir det vanskelig. Vi har ikke lyst til å by, slik at det blir et høyere skattegrunnlag for alle.

Han sier videre er ingen som har startet med lakseoppdrett etter å ha kjøpt konsesjoner på auksjonene.

– Det er ingen som har startet nye oppdrettsselskaper, hvorfor det?

– Hadde det vært mulig for meg å starte et selskap ved å kjøpe en konsesjon på auksjon, så hadde jeg gjort det. Men det er totalt umulig. Det er fordi prisen er for høy.

Han sier at det bare er én diskusjon man trenger å ha, for eller mot formuesskatten.

Arnøy Laks er eid av Reidar Johan Frank Berg, Geir Sverre Nygård og Thor Helge Nygaard, som alle tre har like store eierandeler.

Et resultat på 52,7 millioner kroner etter skatt, gjorde at eierne kunne ta et utbytte på 24 millioner kroner for 2021, mot seks millioner kroner de to foregående årene. De resterende 28,7 millionene ble avsatt til egenkapital.

Ved utgangen av året hadde selskapet en opptjent egenkapital på 303,5 millioner kroner og en langsiktig gjeld på 114,1 millioner kroner.

Arnøy Laks 2021 2020 Endring
Omsetning 414,3 346,4 19,6 %
EBIT 69,8 41,4 68,6 %
Resultat før skatt 67,5 41,6 62,3 %
Driftsmargin 16,8 % 12,0 %
Alle tall i millioner kroner