– Arbeidet med å få på plass en ekstra skatt på oppdrettsnæringen har vært et salig rot

Nyheter
1033

– Og nå ser det ut som vi er tilbake til start, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), første nestleder i Stortingets næringskomite. 

Fylkesnes forteller til iLaks at det har versert rykter om at Havbruksskatteutvalget har vært styrt i en retning mot en grunnrenteskatt på lik linje med det man i dag har i kraftnæringen.

– En slik ordning er det ikke flertall for på stortinget. Derfor har regjeringspartiene nå begynt å distansere seg fra grunnrenteskatt i landsmøtene, og sier nei til en slik ordning, sier Fylkesnes.

Forrige uke sa Venstre sitt landsmøte nei til en ekstra skatt, og i helgen fulgte Høyre opp på sitt landsmøte. I tillegg sa Frp sitt landsstyre enstemmig nei til grunnrenteskatt eller produksjonsavgift på oppdrettsnæringen søndag.

– Pinlig
Selv om mange nå tror det nærmer seg slutten for Havbruksskatteutvalget, bekreftet utvalgets leder, Karen Helene Ulltveit-Moe, til iLaks at utvalget fortsetter sitt arbeid. Fylkesnes synes hele seansen begynner å bli pinlig.

– Det er de sjøl som har satt i gang det her, og nå er de iferd med å velte hele greiene.

Han mener utvalget nå bør ta signalet som flertallet på Stortinget sender, og skjønne at det ikke blir et flertall for en grunnrenteskatt på linje med kraftnæringen. Selv sitter han foreløpig stille i båten.

– Vi må rett og slett bare vente og se hva som skjer, sier Fylkesnes.

Les også: – Regjeringspartiene driver med en slags dobbeltkommunikasjon om lakseskatten.

«Rykk tilbake til start»
Fylkesnes mener det fortsatt er et flertall på Stortinget for ekstra beskatning av oppdrettsnæringen, men med en fordelingsnøkkel på lik linje med dagens Havbruksfond.

– Vi rykker på mange måter tilbake til start nå. Vi er der vi var før utvalget ble satt ned. Men jeg er ganske sikker på at det fremdeles er flertall for en produksjonsavgift som vil gå på deler av produksjonen, sier han.

I april i fjor skisserte Fylkesnes opp en alternativ modell som innebar 35 øre per kilo produsert laks og ørret.