Åpner for å heve gebyrsatsene ved regelbrudd

Nyheter
144

Han ser derfor alvorlig på regelbrudd i oppdrettsnæringen.

Forventer at folk følger reglene
Adresseavisen skrev i en tidligere artikkel at Lerøy Midt nylig fikk 1,4 millioner i bot som følge av at 25.000 laks døde og led unødvendig etter en lusebehandling i sommer. Samtidig skal selskapet, i følge Mattilsynet, ha tjent sek millioner på å ikke nødslakte fisken tidligere.

Lerøy Midt har også blitt anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven etter at fisken ved et annet anlegg fikk store skader som følge av lus.

– Det er alvorlig for næringen dersom det skjer flere ganger at noen bryter reglene. Det er så enkelt at det forventes at folk følger reglene, sier fiskeriminister Per Sandberg til Adresseavisen.

Sandberg sier de uheldige sakene som er omtalt i media viser at det er behov for stor tilsynsvirksomhet.

Like krav til dyrevelferd for fisk som ved annet dyrehold
Utover dette sier han til Adresseavisen at regelverket og virkemidlene som finnes er gode. Han viser til at oppdrettsnæringen har akkurat det samme regelverket og de samme kravene til dyrevelferd som alle andre som driver med dyr. Mattilsynet kan også pålegge oppdrettsaktører å behandle eller slakte ut syk fisk, i tillegg til muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr opptil 15 G.