Antall behandlingsdoser mot lus går ned med nær ti prosent

Nyheter
887

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett er fortsatt høyt, melder Folkehelseinstituttet. Spesielt peker de på at bruken av hydrogenperoksid er økende.

De opplyser videre om at forbruket nær firedoblet seg fra 2013 til 2014. I 2015 var økningen på 37 prosent målt i tonn.

– Det er en økning når man ser på antall kilo, men det skal bare en liten svingning til i bruken av hydrogenperoksid, som måles i tonn, for å få denne økningen. Det er derfor et lite presist mål, og blir derfor litt intetsigende. Dette er derfor viktig å ha i bakhodet, siden det ikke er omgjort til behandlingsdoser, sier professor Tor Einar Horsberg ved NMBU, til iLaks.

Tor Einar Horsberg ved NMBU, mener at lusekontrollen i stadig større grad tas over av ikke-medikamentelle metoder. Foto: Elisabeth Nodland

Statistikken peker nedover
Han forteller videre at man hvert år  regner om all bruk av lusenidler til behandlingsdoser, og at dette har blitt gjort siden 1992.

– Vi har gjort det samme i år også. Totalt for 2015 ser vi at det er en nedgang i antall behandlingsdoser, sammenlignet med 2014. Utregnet i prosent er det en reduksjon på nærmere ti prosent. Det er et visst fall, sier Horsberg.

Professoren mener derfor at pilen ikke peker i samme stygge retning som tidligere, men understreker at antall behandlingsdoser fremdeles ligger veldig mye høyere enn det man så frem til 2008.

– Fallet i kurven skyldes nok en fortsatt dreining i bruken av hydrogenperoksid. Reduksjonen i antall behandlingsdoser av andre midler er nok mest sannsynligvis et resultat av at man har så dårlig effekt av disse, slik at bruken begrenses, sier Horsberg.

Kontroll koster
– Tall fra lusedata, med forbehold om at det har skjedd endringer nylig, viser at det ikke var noen økning i forekomsten av lakselus i 2015. Dette er eksepsjonelt for  dette året. Det betyr at de har hatt kontroll, men denne kontrollen koster. Man kan derfor si at lusekontrollen i stadig større grad tas over av ikke-medikamentelle metoder som ferskvann, Thermolicer, spyling og rensefisk, sier Horsberg.

Bruken av midler mot lakselus (kg aktiv substans). Kilde: Folkehelseinstituttet

Bruker slice som påslagshemmer
Det som kanskje også er verdt å merke seg, er at det er en litt spesiell økning i bruken av emamektin (Slice). Vi ser en økning fra  172-259 kilo fra 2014 til 2015.

– Det er sannsynligvis et resultat av at det er stadig er flere som bruker dette som en påslagshemmer.  Oppdretterne bruker ikke emamektin for å bekjempe  voksne lakselus, men det brukes i fôret til fisken i perioder hvor man forventer påslag av luselarver. Emamektin er nemlig mer effektiv mot lakseluslarver, også på de som kommer fra resistente parasitter. Økningen gjenspeiler derfor en endret bruk av dette middelet, sier Horsberg.

Han mener at det som er bekymringsfullt med denne økningen, er at det ikke hjelper på situasjonen med emamektinresistente parasitter i særlig grad.

– Det sitter også halvvoksne  og voksne lus som nå vil bli selektert. Selv om middelet brukes for å hindrer lusepåslag, vil disse  bli ytterligere selektert. Resultatet blir at de blir enda mer resistente enn før. Slik bruk fører derfor ikke til å bedre resistenssituasjonen, men bidrar til at påslagene blir mindre og at det blir mindre lakselus totalt, sier Horsberg.