Analytiker Tore Tønseth ser en økning på oppimot 70.000 tonn laks i år

Nyheter
765

– I våre estimat ligger vi inne med fire til seks prosent økt tilvekst og utfôring i Q1 2019, sier lakseanalytiker i Sparebank1 Markets, Tore Tønseth.

Fôrselskapene sier at den milde vinteren vi har hatt til nå drar opp fôrsalget sammenliknet med forrige vinter. Og alle forprôdusentene iLaks har snakket med melder at deres kunder forteller om gode produksjonsforhold og god appetitt hos fisken.

Lakseanalytiker Tore Tønseth mener alt tyder på at forholdene for norsk oppdrett bedrer seg.

– Etter en periode med mye behandling av fisken så har tilveksten bedret seg i Norge. Antall behandlinger har gått markant ned og temperaturene har vært bedre de siste par månedene, sier Tønseth til iLaks.

Venter bedre utfôring og tilvekst
Tønseth er ikke overasket over at fôrselskapene melder om godt salg.

– Vi forventer også bedre utfôring i første halvår 2019 enn det vi hadde i 2018. Det er totalt to til tre prosent flere individ i sjøen og, gitt at vi ikke får en like kald vinter som vi hadde i fjor, så ligger alt til rette for en bedre tilvekst, sier han.

Fôrfaktoren kan bli en joker
Sparebank1 Markets ligger inne med fire til seks prosent økt tilvekst og utfôring i Q1 2019. Tønseth tror fôrfaktoren fort kan bli en joker i 2019.

– Totalt sett så forventer vi rundt fire til fem prosent økt slaktevolum i 2019. Med noe økning i biomassen så kan vekst i utfôringen bli noe høyere. En liten joker her vil jo være fòrfaktoren, som har vært dårlig i flere perioder i 2018. Får vi en bedring der i 2019, så vil fôrsalget bli noe mindre enn det produksjonsøkningen skulle tilsi, sier han.

De endelige slaktevolumene for 2018 er enda ikke klare, men dersom foreløpige tall stemmer, og Sparbank1 Markets sitt estimat på slakevolum slår til, kan vi i Norge se en vekst på oppimot 70.000 tonn laks i år.