Alt var kanskje litt bedre før?

Nyheter
468

Det er særlig tre faktorer som påvirker kvaliteten vi har på laksen i dag.

Under Produktivitetskonferansen i Kristiansund i år var hovedtema for dag to å gå litt tilbake i tid og se på de endringene som har skjedd i løpet av de siste årene.

– Det er særlig tre faktorer som påvirker den kvaliteten vi har i dag. Det er sikkert flere, men det er dette vi anser som hovedårsakene, sier kvalitetsleder ved Norway Royal Salmon, Hanne Morkemo i sitt foredrag.

Årsak 1: Mindre marine råvarer i fôret
– Fôrsammensettingene vi bruker, har endret seg. Tidligere hadde vi mye mer marine råvarer i fiskefôret. I bærekraftsammenheng er de endringene vi har gjort naturligvis helt nødvendig, men det har hatt innvirkninger på kvaliteten på fisken vår, forteller Morkemo.

Hun forteller at enkelte, uten å gå nærmere inn på hvem, har valgt å bruke mer alger i fôret:

– Det skal bli spennende å se om bruk av alge kan ha innvirkning på kvaliteten.

Lakselus. Illustrasjonsfoto: Rune Nilsen, Havforskningsinstituttet.

Årsak 2: Lus, sykdommer og bløt fisk som «faller fra hverandre»
– Denne er selvsagt, sier Morkemo idet hun presenterer et bilde av den kjente, men absolutt ikke kjære, lakselusen.

– Dette er helt klart den største faktoren vi har som påvirker kvaliteten på fisken negativt. Når jeg først startet var ikke denne krisen et så stort problem, det var ikke i nærheten av en så stor utfordring som det den er i dag, forteller Morkemo.

Hun trekker frem at som en konsekvens av lusen, blir fisken bløtere.

– Jo mer behandlingen fisken har vært igjennom, jo bløtere tekstur får den. Det gir konsekvenser i form av at for eksempel røykeri ikke kan bruke fisken, den faller rett og slett fra hverandre i produksjonen.

Årsak 3: Vi ser utfordringene med sykdommer tydeligere nå
Et annet stort problem som har dukket opp i større grad de siste årene, er sykdomsutviklingen med eksempelvis Pankreassykdom, Kariomyopatisyndrom eller hjertesprekk som det også kalles – og en hel rekke andre laksesykdommer.

– Alle disse sykdommene påvirker definitivt kvaliteten vår. Vi så ikke så mye til skadene før, som det vi gjør nå. Dette har sammenheng med at vi i dag har vaksiner som gjør at fisken rekker å vokse seg stor, så vi ser utfordringene tydeligere nå enn det vi gjorde tidligere, forteller Morkemo.