– Alt av tilgjengelige lenser er beslaglagt av Forsvaret og Kystverket

Nyheter
1088

Det sier Martin Blom i Blom Fiskeoppdrett.

De er en av aktørene som har oppdrettsanlegg i nærheten av Stureterminalen i Øygarden hvor fregatten KNM «Helge Ingstad» har fått slagside og er i fare for å gå rundt. Blom forteller at de foreløpig har fått indikasjoner på at det ikke vil bli noe betydelig oljeutslipp, men at dersom det skulle bli et «worst case scenario» må de forsøke å holde oljen av ute av merdene med eget utstyr.

– Dersom det skulle bli et utslipp, og vindretning og strømmer fører oljen i vår retning, har vi har luseskjørt som kan bruke til å holde oljen ute, sier Blom.

Beslaglagt
Han forteller at alt av tilgjengelige lenser er beslaglagt og at dersom det skulle bli et oljeutslipp er det den beste muligheten de har for å holde oljen ute. Han forteller at de har vært ute for en liknende situasjon tidligere da «Raknes» gikk ned.

– Det som potensielt sett kan skje med fisken er oljen kan sette smak, det er naturlig nok ikke bra. Men som sagt ser det ikke ut som det er noen fare for at dette vil påvirke oss, sier han.

Rapporterer om stykkevise flak av olje
Krister Hoaas, samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group, sier de har fått samme indikasjoner som Blom. Sammen med Marine Harvest utgjør de tre de oppdretterne som har anlegg i nærheten av det mulige oljeutslippet.

– Kystverket rapporterer at det er observert stykkevise flak av olje som driver helt nord i Øygarden og Fedjeosen og at utslippet stort sett holder seg ved land på Øygard-siden. De sier videre at flakene er veldig tynne, fordamper lett og løser seg lett opp, sier Hoaas.

– Våre nærmeste lokaliteter i Hjeltefjorden hvor det er fisk nå, er over 20 km sør for havaristedet og da på Askøy-siden. Vi har lokaliteter henholdsvis 12 og 24 km unna, men øst, i en annen fjord, så foreløpig har vi ikke sett det som nødvendig å gjøre noe, sier Hoaas.

iLaks har prøvd, men foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Marine Harvest til denne saken.