AKVA group spår at pandemi kan øke etterspørslen på RAS-anlegg

Nyheter
705

Utstyrsprodusenten ser for seg at til tross for en utfordrende global økonomisk situasjon, kan pandemien åpne muligheter for fremtidige RAS-prosjekter.

Mens hele sjømataksjene faller på børsene og logistiske utfordringer utfordrer industrien, har RAS-produsenten AKVA group opplevd at flere aktører viser interesse for å gå i gang med prosjekter. Salgsdirektør Jacob Bregnballe i AKVA group Land Based mener dette kan være en handling for å ville beskytte lokale sjømatmarkeder mot lignende fremtidige situasjoner.

– Mange land innser at de må kunne produsere fisk etter COVID-19-krisen. Store selskaper i sjømatnæringen har innsett at veien videre i produksjonen er å bygge mer landbasert, sier Bregnballe til iLaks.

Logistiske utfordringer kan øke industrien
Selv om vi fortsatt er i krisemodus, tror Jacob Bregnballe interessen for fremtidige prosjekter de siste ukene har vokst. Ifølge ham kan dette være en indikator på at krisen kan føre til flere RAS-prosjekter i land der logistiske utfordringer hemmer dem med å skaffe sjømat til innbyggerne akkurat nå.

– Prosjektene våre har lang tidshorisont. Og det ser ut til at flere selskaper nå setter seg ned og tenker strategisk og langsiktig om hvordan de kan håndtere hvis en lignende situasjon skulle oppstå igjen om noen år, sier han og legger til:

– Bedrifter kan se hvilke logistiske utfordringer denne krisen har skapt, og ønsker derfor å kunne vokse lokalt, hvis noe skjer igjen, sier han.

Ingen finansiering
Både Rabobank og DNB uttaler at interessen for RAS kan øke under de nåværende forholdene, selv om aksjeprisene på landbaserte selskaper har falt og bankene trues av store tap på utlån. Begge bankene mener også at det fremdeles er en lang vei å gå for å finne finansiering til prosjektene, spesielt under de nåværende økonomiske utfordringene.

– Vi har ennå ikke klart å knytte noen positive endringer på grunn av koronaviruset. Så det er ikke noe klart svar, fordi det er en uttrykt interesse for mer lokal produksjon av sjømat i Vesten, men samtidig kjemper hele industrien for å ha nok kapital for øyeblikket, sier Gorjan Nikolik, senioranalytiker i sjømat i nederlandske Rabobank.

Nikolik mener fortsatt industrien mangler et best case-scenario, før hindringene for landbasert oppdrett blir brutt ned.

– Vi har investert i et lite prosjekt, men mange RAS-prosjekter søker kapital, og det er et usikkert marked, som akkurat nå har en dårlig merittliste, sier han.

DNBs sjef for sjømat, Anne Hvistendahl, er også skeptisk til en høyere interesse på grunn av den nåværende krisen:

– Det kan være et argument, men det er fremdeles store finansieringsspørsmål som må løses, og akkurat nå er markedet under press, så finansieringen vil ikke være lett, sier Hvistendahl.