Ænes Inkubator ønsker å produsere større smolt

Nyheter
0

Selskapet har søkt om å få øke produksjonen i sitt settefiskanlegg i Kvinnherad.

De har søkt om å få øke antall settefisk fra 20 millioner til 21 millioner, men en økning fra 3.230 tonn fôr, og 3.075 tonn produsert biomasse, til 12.100 tonn fôr og 11.800 tonn levert fisk. Det betyr at en vil legge til rette for å produsere vesentlig større smolt i anlegget.

«Eit utvida anlegg vil gje samfunnsmessige positive ringverknader, både ved trygging av arbeidsplassane, men særleg ved å kunne betre fiskevelferda ved å levere stor smolt, og på den måten få produksjonstid i sjø, redusert svinn i samband med avlusing, sjukdommar, auka lønnsemd og omdømme for næringa», skriv Endre Korsøen i Vestland Fylkeskommune i svar til søknaden.

Anlegget, som er eid av Lingalaks, Eide, og Tombre, skal etter planen stå ferdig i 2023, og utvidelsen må skje ved bruk av avsaltet sjøvann da det ikke er nok vann i Æneselva ifølge NVE.