Aas Mek. Verksted med driftsresultat over 100 millionar kroner

Nyheter
0

Bedriften fortsetter med omsetning i millardklassen, og har klart å kutte i utgifter.

Dette gjer at selskapet auker driftsresultatet til 104,2 millionar kroner i 2021. Dette er ein auking på 44,1 prosent frå 2021.

«Selskapet har regnskapsåret 2021 levert tre nybygde brønnbåter, og i tillegg utført 18 ulike prosjekter med ombyggings og reparasjonsoppdrag av varierende omfang,» fremgår det av styret sin årsberetning.

Det Romsdal baserte verftet har spesialisert seg på bygging av brønnbåtar, og hadde 65 ansatte ved utgangen av 2021. Aktiviteten ser heller ikkje ut til å avta med det første.

Aas mekaniske verksted har full kalender for 2021. Foto: Lizbeth Osnes

«Selskapet har kontrakt på seks nybygg for levering i perioden frem til 1. kvartal 2024. Det jobbes med prosjektering og tilbud på flere ulike nybygg med planlagt levering i 2024 og senere. Styret vurderer derfor markedsutsiktene til å være gode, med mulighet for ytterlige nybyggingskontrakter i løpet av 2022.»

Aas Mek. Verksted er heileigd av Aas-familien sitt holdingselskap Maritime Holding. Styret har ikkje satt av utbytte etter reknskapsåret 2021, men har satt av 39 millionar til konsernet.

Etter at dette er utbetalt, har verftet ein bokført eigenkapital på 157 millionar kroner, av ein totalbalanse på 521 millionar kroner.

iLaks har prøvd å få kommentar frå Aas Mek. Verksted, men har ikkje fått kontakt.

AAs Mek. Verksted 2021 2020 Endring
Omsetning 1040,9 1035,4 0,5 %
EBIT 104,2 72,3 44,1 %
Resultat før skatt 92,9 70,7 31,4 %
Driftsmargin 10,0 % 7,0 %
Alle tall i millionar kroner