1000 nye forskere kan få ny arbeidsplass

Nyheter
605

Dette skriver Vest24.

Sjømatklyngen i Hordaland fikk i sommer tildelt status som National Center of Experience (NCE), som er det høyeste nivået for klyngesamarbeid i Norge.

Samlokalisering
Nå starter regjeringen arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine forskningsmiljøet i Bergen.

Tanja Hoel i NCE Seafood Innovation Cluster, tror på en fysisk samlokalisering som styrker koblingen mellom forskning og næringsliv.

– Skal vi ha fremragende forskning, må vi også ha næringsaktører som etterspør, dyrker og foredler forskningen videre. En fysisk samlokalisering styrker koblingen mellom forskning og næringsliv, og vil bidra til at mye mer potensial blir utløst, sier daglig leder Tanja Hoel i NCE Seafood Innovation Cluster til Vest24.

Venter at utredningen vil ta ett år
Bergen har i dag nesten 1000 marine forskere.

Universitetet i Bergen (UiB) og Havforskningsinstituttet skal ha mye av æren for at over halvparten av Norges forskning på hav, fisk og kyst skjer på Vestlandet.

UiB og Havforskningsinstituttet er selvskrevne når den marine klyngen skal samlokaliseres.

– Sammen med partnere i Bergen marine forskningsklynge (BMF) håper vi at vi skal kunne bygge et marint campus som skal være Europas sterkeste integrerte klynge for marin utdanning, forskning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen i en pressemelding.

Utredningsarbeidet identifisere hvem andre det er mest hensiktsmessig å ha med i den marine klyngen.

Eksempler på andre høyaktuelle kandidater er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Nofima, et ledende forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen og fiskerinæringen.