10.000 tonn tapt produksjon og permitteringer

Nyheter
206

Den svært smittsomme laksesykdommen PD har også rammet mange selskaper i 2016. Oppdatert statistikk fra Veterinærinstituttet viser at det er 139 lokaliteter med PD eller mistanke om PD.

I desember ble det genotypen SAV3 påvist på en lokalitet i Sør-Trøndelag. I tillegg er det mistanke om PD på to lokaliteter i samme fylke. I tillegg er tallene for november oppdatert med ett påvist tilfelle i Sogn og Fjordane og ett påvist tilfelle i Møre og Romsdal (nord av Hustadvika).

Slik fordelte PD utbruddene/mistankene seg i 2016. Kilde: BarentsWatch

Het debatt
Det som også satte preg på fjorårets PD år, var at man fikk to tilfeller med PD i Nordland i november. Dette har ført til en heftig debatt om PD-regelverket. Begge lokalitetene tilhører SinkabergHansen, og selskapet bekrefter overfor iLaks at det er fattet endelig vedtak om at de må slakte det meste av fisken. Grunnen er at anleggene ligger nord for Buholmråsa. I dette området må smittet fisk flyttes ut av fylket eller slaktes for å forhindre videre spredning.

Situasjonen som oppsto har ført til mange korrespondanser mellom Mattilsynet og SinkabergHansen, der de er uenig om hvordan situasjonen skal håndteres.

Lokaliteten Lismåsøy er nå tømt, mens ved Tosen jobbes det fremdeles med å få tatt ut fisken.

Må slakte 2,7 millioner fisk
– Situasjonen nå er at vi har fått en forlenget frist med å ta ut fisken ved Tosen. Først måtte vi få ut fisken innen 6. januar, men det var en alt for kort frist. Nå jobber vi mot en tømming av anlegget innen 24. januar, forteller Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen til iLaks.

Det er totalt snakk om 2,7 millioner fisk som må tas ut.

– Vi jobber samtidig med å flytte om lag 500.000 fisk til endemisk sone, forteller Sinkaberg.

Store konsekvenser
I løpet av prosessen har selskapet også utrykket at de fryktet at utslakting av fisken ville føre til permitteringer. Det er også den realiteten de nå kommer til å stå overfor fremover.

– Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å vurdere tap, men vi snakker om 10.000 tonn tapt produksjon og påfølgende permitteringer. I tillegg får vi redusert ordrer til leverandører. Det er helt uholdbare konsekvenser for de lokale selskapene i dette området, avslutter Sinkaberg.