Høyeffektiv fôring under lusebeltet

Nyheter
2377

Målt mot overflatefôring har en lokalitet hos SinkabergHansen økt utfôringen med opp mot sju prosent ved foring på åtte meters dybde under lusebeltet. Neste skritt er storskala testing av ulike typer lys i tilknytning til utfôring i dypet.

Mars 2015 var første gang SinkabergHansen tok i bruk AKVA undervannsfôrer. Etter tre års storskala testing og utvikling er produksjonssjef John-Ove Sinkaberg overbevist om effekten.

– Da vi startet med undervannsfôring var det primære målet i størst mulig grad holde fisken under lusebeltet. Det var en ønsket virkning som vi raskt så ble innfridd, sier Sinkaberg i en pressemelding.

Dokumentasjon fra august måned viser at laksen gjennom døgnet oppholder seg på mellom 15 og åtte meter med dypvannsfôring og undervannslys, mens tilsvarende ved overflatefôring er i sonen fire til 2,5 meter. Og etter hvert har flere positive effekter blitt mer og mer åpenbare.

– Sju prosent økning i utfôring på enheter som fôres på åtte meters dyp er resultat av etter sammenligning med overflatefôring i perioden tidlig desember til utgangen februar ved Skrubbholmen i Nærøy, sier Sinkaberg. Denne lokaliteten ligger ikke langt fra samarbeidspartner Nærøysund Aquaservice, som i tillegg til utviklingsarbeid også er aktøren som produserer systemet.

Etter tre år med storskala utprøving av dypvannsfôring er lokalitetsleder Harry Kåre Sørø (foran til venstre) og fôringsansvarlig Tronn Ove Øren (til høyre) trygge på flere positive effekter. Bak salgssjef Bjørn Sirnes (til venstre) og produktsjef Guttorm Lange i AKVA Group.

Sikrere i kontrollrommet
For de ansvarlige i kontrollrommet handler det i første rekke om vesentlig større kontroll over situasjonen i den enkelte merd.

– Ved dypvannsfôring er det lettere å finne fôret med kamera, slik at den som kontrollerer utfôringen blir trygg på at alt blir spist. Det er denne tryggheten som gjør at vi fôrer sju prosent mer med undervannsfôring enn ved overflatefôring, forteller lokalitetsleder Harry Kåre Sørø.

Den som jobber med fôring ser fisken klart opp mot spredningsenheten som er 17 meter i omkrets. Og kommer fôret for dypt, korrigeres intensiteten raskt. På den andre siden er det også trygt å øke mengden – helt opp til 50 kilo i minuttet, legger Sørø til.

Sammenlignet med rotorspredning over vann, har den aktuelle løsningen klare fordeler ved bestemte vind- og strømforhold på lokaliteter som er værutsatt. Utfôringen er ikke påvirket av vind og sterk strøm de øverste sju meterne i enheten. Utstyret har også vist seg å være driftssikkert i uværsperioder.

– I sterk vind kan følgen fort bli full stopp. Det betyr tapt utfôring og tilvekst, samtidig som det normalt er vesentlig roligere på åtte meters dybde enn ved overflaten, sier Sørø.

Ned til fisk på 500 gram
I utgangspunktet kjørte SinkabergHansen med pellets på minimum ni millimeter i fôringssystemet. Erfaringen er at sju millimeter går greit; som betyr at laks fra 500 gram kan få tilbudet.

– Et klart pluss som vi ser det. Vi kan nå kjøre dypvannsfôring i hele produksjonen fra denne størrelsen. Utfordringen kan være tilstopping i syklonen, men med gode rutiner for renhold ser vi ikke dette som vesentlig opp mot de gode effektene som måles, sier John-Ove Sinkaberg.

På bakgrunn av de gode resultatene vil SinkabergHansen produsere med dypvannsfôring og lys på en rekke av sine lokaliteter i både Trøndelag og Nordland.

Skrubbholmen i Nærøy er en av flere SinkabergHansen-lokaliteter med dypvannsfôring. På lag med Akva Group startes nå storskala testing av ulike lys for å gi nye svar på adferd og tilvekst. Fra venstre produktsjef Guttorm Lange (AKVA Group), lokalitetsleder Harry Kåre Sørø (SbH), salgssjef Bjørn Sirnes (AKVA Group) og produksjonssjef matfisk, John-Ove Sinkaberg i SinkabergHansen.

Storskala lampetest
Ved fortsatt storskala dokumentasjon er utvidet bruk av lamper naturlig. Derfor installeres også dimbare LED-lys med ulike farger, intensitet  og bølgelengde ved halvparten av merdene på den aktuelle lokaliteten. På 10 meters dybde er det snakk om både fototaktisk UV-lys i sommerhalvåret for å trekke fisken ned i merden og lamper for anti-kjønnsmodning i vinterhalvåret. Mens hvitt lys skal sørge for kontrast til økt synlighet av fôringspellets.

– Denne testingen er et naturlig steg. SinkabergHansen er her en viktig partner i utvikling og tilhørende dokumentasjon for oss. Selskapets folk ute i felt sikrer vesentlige erfaringer, samtidig som de åpner for utvidet kompetanse i eget miljø. Når vi utvikler teknologi som skal styrke biologien er dette en åpenbar styrke for alle parter, sier salgssjef Bjørn Sirnes i AKVA Group.