Vil vise at det går an

Nyheter
3377

Som nytilsatt driftsassistent ved Helgeland Smolt sitt anlegg i Reppen er unge Liza-Marie Widnes Isaksen nærmere målet enn noen gang.

Liza-Mari Widnes Isaksen er 23 år. Født og oppvoks på Skaugvoll i Gildeskål. Hun har fem brødre, hvorav to av dem er relativt nært henne i alder.

– De to fikk jeg brynt meg skikkelig på, forteller hun.

FOTO: Yngve Brox Guldbjørnsen

Bevist valg
Liza-Mari forteller at det hele begynte med sommerjobb på GIFAS (Gildeskål forskningsstasjon), hvor interessen for havbruk ble til. At Meløy videregående skole har egen avdeling for akvakultur på Inndyr var selvsagt en fordel. Dermed slapp hun å forlate hjembygda for å ta utdannelsen.

– Interessen ble for alvor vakt da jeg fikk lærlingplass ved Sundsfjord Smolt i Gildeskål etter endt utdanning ved MVG på Inndyr. Jeg var lærling der i to år og fikk da opp øynene for hvilke muligheter som finnes innen havbruk.

Etter det startet jeg på en treårig videreutdanning i Bodø. Med bachelor i Havbruksdrift og ledelse. Jeg i ferd med å avslutte den siste delen med bachelor nå, i tillegg til jobben ved Helgeland Smolt i Reppen.

Bevist mål
Det åpnet seg nye muligheter da smoltanlegget i Sundsfjord ble bygget, også her var Liza-Mari med fra starten og høstet masse nyttige erfaringer. Som driftsassistent i Reppen får hun god bruk for erfaringene hun har fra Sundsfjord Smolt. Anlegget der er stort sett bygd på samme lest som det i Reppen. Liza-Mari var med i Sundsfjord helt fra starten av og har tilegnet seg viktig kunnskap som nå vil komme til nytte under oppbyggingen av det nye anlegget i Reppen.

Gjøre andre god
– Dagene i Reppen er både spennende og utfordrende. Ingen dager er like, og det er ikke alltid at det finnes noen fasit på det vi gjør, det oppstår stadig utfordringer som må løses. Det gjør at vi aldri har kjedelige dager, sier Liza-Mari, og fortsetter:

– I dag er jeg driftsassistent og deltar i opplæring av de som i fremtiden skal drifte anlegget i Reppen. De som nå er ansatt er forskjellige i både kjønn, alder og erfaring, og har åpne sinn og er løsningsorientert. Min jobb blir å følge opp opplæring, planlegging, kontroll og oppfølging av personale og produksjon.

Lite tid til fritidsaktiviteter
For tiden er ikke hverdagene til Liza-Mari preget av mye fritid, men i den grad hun har det er det gjerne trening og litt friluftsliv.

FOTO: Yngve Brox Guldbjørnsen

– Det blir mye skole og jobb. Men, det er jo det jeg trives med, så hvorfor ikke? Gjennom mitt løp frem mot målet vil jeg vise andre unge at det går an å nå sitt mål, dersom en bestemmer seg. Tidligere var dette yrket svært mannsdominert, men slik er det ikke lengre. Vi er en flott blanding som på alle måter utfyller hverandre, avslutter Liza-Mari Widnes Isaksen.