Screen Shot 2017-03-15 at 1.39.25 PM

AKVAPONI: Slik ser studentene for seg at matproduksjonen i byen vil kunne se ut. Foto: Privat.

19.03.2017
 

AKVAPONI: Slik ser studentene for seg at matproduksjonen i byen vil kunne se ut. Foto: Privat.