overhalla1

F.v : Prosjektutvikler Karl Magne Grannes, adm dir Arnt Ove Amdal og Salgssjef Kjell Bjarne Kjøglum

16.03.2017
 

F.v : Prosjektutvikler Karl Magne Grannes, adm dir Arnt Ove Amdal og Salgssjef Kjell Bjarne Kjøglum

Overhalla Betong F.v : Prosjektutvikler Karl Magne Grannes, adm dir Arnt Ove Amdal og Salgssjef Kjell Bjarne Kjøglum