Sjømat Norge inn i saken om giftdeponi på Rausand

Nyheter
1484

Sjømat Norge havbruk midt, ved regiondirektør Knut A. Hjelt,  mener kommunen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til sjømatproduksjonen som foregår i Tingvollfjorden i deres behandling av mulig giftdeponi på Rausand i Nesset kommune.

Dette etter at direktøren selv har lest konsekvensutredningen etter høringsrundene. Det skriver Aura avis.

– Det slår oss at en her har glemt/utelatt mulige konsekvenser dette tiltaket kan få på sjømatproduksjonen i området, skriver regiondirektøren i et innspill til planene om giftdeponi. 

– Etter vår mening vil beslutningsgrunnlaget mangle vesentlig informasjon hvis dette ikke er en del av konsekvensutredningen.

– Vanskelig
Hjelt nevner Havforskningsinstituttet og NISEF som faglige organer med tilstrekkelig faglig tyngde for å kunne gjøre slike vurderinger.

– Et deponi for farlig avfall i nær tilknytning til matproduksjon er en vanskelig kombinasjon. Det må derfor også utredes hva en eventuell etablering vil ha å si for renommeet til produksjonen i fjorden.