Se hvordan man uten å skjære i fisken kan detektere melaninflekker

Nyheter
1319

Både forbrukere og matprodusenter ønsker mat med topp kvalitet. Lys kan brukes for å sikre kvaliteten, også på innsiden av matvaren. Nofima har jobbet med spektroskopiske metoder hvor de bruker lys på ulike frekvenser for å se hvordan kvaliteten er.

Lengst har man kanskje kommet på hvitfisk.

Med sitt hyperspektrale kamera kan forskerne på Nofima fortelle hva som befinner seg under torskeskinnet – uten å måtte røre en kniv, melder Nofima.

– Dette er kjempeinteressant for aktører som leverer og mottar ferskfisk. Vi jobber for at all fisk i fremtiden kan bli målt når den kommer på kaia, sier Karsten Heia i Nofima.

Nå skal dette også kunne tilpasses laksenæringen i større grad.

Forskningsprosjektet på torsk og laks ble startet opp for ett år siden, med finansiering fra Regionalt forskningsfond Nord. Næringa representeres ved Norway Seafoods på hvitfisk, og Cermaq på laks. Dette er en videreføring av flere prosjekter som var finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringas Forskningsfond, hvor fokus var å måle restholdbarhet, påvise blod og melaninflekker i laksefilet, og påvise kveis, svarthinne, skinnrester og blodflekker hos hvitfisk.

– I det videre arbeidet skal vi ta det vi har lært om hvitfisk og bruke det på rødfisk, sier Heia.

– Det er særlig problematikk relatert til melaninflekker som er av interesse for laksenæringen. Enkelte produsenter av røykelaks kjøper inn opp mot 20 prosent mer laks enn nødvendig, for å kompensere for fisk som under filetering viser seg å måtte trimmes for blod og melaninflekker. Kan de unngå dette, vil de spare mye penger.