sss

Fra venstre Trond Håkon Schaug-Pettersen, Ola Holen, Roger Hofseth, Ole Peter Brandal og Kjetil Opshaug.

21.04.2017
 

Fra venstre Trond Håkon Schaug-Pettersen, Ola Holen, Roger Hofseth, Ole Peter Brandal og Kjetil Opshaug.