steinbit2

Patrick Korneliussen (utplassering fra Val Videregående) som fôrer Aminors stamfisk. Foto: Willy Sandaa, Aminor

08.01.2017
 

Patrick Korneliussen (utplassering fra Val Videregående) som fôrer Aminors stamfisk. Foto: Willy Sandaa, Aminor

Patrick Korneliussen (utplassering fra Val Videregående) som forer Aminors stamfisk.