steinbit1

Flekksteinbit på 350 gram, fra Aminors 2015 generasjon. Foto: Björn Thrandur Björnsson

08.01.2017
 

Flekksteinbit på 350 gram, fra Aminors 2015 generasjon. Foto: Björn Thrandur Björnsson

en steinbit 350grams 2015 generasjon fra Aminor