– Har troa på at ultralyd kan bidra til mindre lus

Nyheter
1669

Ultralydsystemet virker på en måte hvor høyfrekvent lyd skal holde lusa borte.

Førstegenerasjons utstyret har blitt testet ut hos Sinkaberg Hansen fra desember 2013, og andregenerasjons utstyr har blitt utviklet basert på dette.

Nå er andregenerasjons modellen klar, og Salaks er første mann ut for å prøve dette i fullskala.

– De har akkurat vært her for å montere utstyret, så det blir spennende tider fremover, sier Kent Inge Bakkeli, produksjonsansvarlig i Salaks til iLaks.

Utstyret er lett å montere på rekkverket på merdene. Foto: Privat

Det er fire følere som står på merden og sender ut lydbølger med høy frekvens som skal ta knekken på den minste lusa.

– Den tar ikke større lus, men tar naupliuslarvene rett etter at de har klekket. På den måten kan vi forebygge mengden med lus som kan feste seg på laksen, sier Bakkeli.

Sonic Norway er svært beskjedene med å love gull og grønne enger, og ønsker mer dokumentasjon før de går bredt ut.

– Vi er vel midt i en testings- og kommersialiseringsfase, sier daglig leder i Sonic Norway, Gunnar Hemming, til iLaks.

Salaks har likevel troen, og kliner til med å montere utstyret på hele lokaliteten som innehar ni merder.

– Vi føler selvsagt at vi delvis er med i en slags testfase, men vi kommer ikke til å operere med noen kontrollmerd. Her vil vi heller sammenligne oss med naboanlegg som forsøker andre metoder mot lusa. Ultralyd er veldig spennende, og vi har absolutt troen på at det har effekt, sier Bakkeli.

Samarbeid
I Sonic Norway er det samlet aktører og gründere med sammenfallende interesser for å løse flere av utfordringene innen fiskevelferd og miljø som er knyttet til sjøbasert lakseproduksjon. Refa og Nærøysund Aquaservice er to av aktørene bak Sonic Norway.

– Vi har jobbet med å utvikle ultralydsystemet mot lakselus i to år. Førstegenerasjonsutstyr er testet ut i fullskala allerede hos Sinkaberg Hansen. Vi satte ut utstyret i desember 2013.  Utover i 2014 fikk vi oppløftende indikasjoner på hvordan det vil fungere i praksis, sier Hemming.

Han understreker at det systemet som ble brukt hos Sinkaberg Hansen var tilpasset vanndammer og vannreservoarer opp mot alger. Videre forteller han at de derfor lærte mye om utstyret og hva som måtte forbedres.

– Produsentene har nå oppjustert og utviklet et annengenerasjonsutstyr som er sterkere og langt mer robust, forteller Hemming.

Tar opp til 60 prosent av luselarvene
Vider testing viser at de i noen tilfeller klarer å redusere mengden med lus med 60 prosent. Hemming understreker likevel at snittet ligger på 40 prosent.

Gunnar Hemming i Sonic Norway, kan vise til foreløpig gode resultater, men de ønsker få dokumentasjonen skikkelig før de går bredt ut med det nye de har mot lakselus. Foto: Privat

– Vi har for få tellinger til å gå stort ut med tallene, for statistisk sett holder de foreløpig ikke mål. Vi venter derfor med å markedsføre oss skikkelig, før vi vet med større sikkerhet om hva slags effekt man kan forvente, sier Hemming.

Det videre arbeidet har bestått i å kjøre laboratorietester hos ILAB i Bergen.

– Der har vi igjen gode resultater som viser at vi klarer å ta knekken på larver og også eggstrenger. Det gjenstår likevel mye forskning for å forklare det som skjer. Vi har derfor inngått et samarbeid med SINTEF som skal kjøre videre tester for oss om ikke lenge. Der har vi satt oss store ambisjoner og skal teste utstyret både mot larver og eggstrenger i større skala. Resultatene fra dette arbeidet blir helt avgjørende for oss for å dokumentere det vi, frem til nå, ser på som gode indikasjoner på effekt, påpeker Hemming.

Vil trolig fungere godt i kombinasjon med andre tiltak
– Vi har testet systemet ut. Det var førstegenerasjonssendere vi hadde montert hos oss, og det har blitt utarbeidet mer tilpasset utstyr etter

John-Ove Sinkaberg mener ultralyd i kombinasjon med andre ikke-medikamentelle virkemidler kan fungere godt. Foto: Sinkaberg Hansen

dette. Vi greide å se noen forskjeller, men det var ikke noe entydig resultat, forteller John-Ove Sinkaberg, produktsjef hos Sinkaberg Hansen.

Han forteller videre at Sonic nå har videreutviklet systemet og fått gode resultater med det.

– Dette er helt klart noe vi vil ta i bruk nå som utstyret har blitt oppgradert. Vi tror ikke ultralyd alene er nok til å ta knekken på lusa, men i kombinasjon med andre ikke-medikamentelle metoder har vi god tro på at det er en vei i riktig retning, sier Sinkaberg.

Grønn metode
Hemming understreker videre at ultralyd er en grønn og bærekraftig metode for å forebygge påslag av lakselus. Han understreker samtidig at dersom lusen har satt seg på laksen er det for sent.

– Vi brukte under det første forsøket et system basert på en resonansteknologi med en utgangseffekt på tre til syv watt. Dette er omtrent ikke noe, men andregenerasjons utstyret bruker vi en styrke på 25 watt. Det er heller ikke så mye, men nok til å ta små organismer som er sårbare, slik lakselusa er når den er på naupliusstadiet.

Takker næringen
– Samarbeidet med Sinkaberg Hansen er på lik linje med Salaks, som nå tar i bruk utstyret, svært viktig for oss for å utvikle systemet videre. Dette er vi veldig glade for, og vi er glade for at Salaks er så fremoverlent og satser friskt, sier Hemming.

Han forteller vider at de har sendt inn en EU-søknad. Dersom den går gjennom, vil de teste ut tre fullskala anlegg som blir er finansiert med EU-midler.

– Dette åpner også opp for at produsentene kan drive mer forskning, og da ønsker vi igjen samarbeid med Sinkaberg Hansen som da får testet ut det nye utstyret, sier Hemming.

Har troen
Selv om de er relativt beskjedene i fremtoningen av det nyutviklede systemet, tror Hemming sterkt på at ultralyd kan ta en god prosentandel med lus. Han påpeker også at det er en billig metode å bruke, samtidig som det er lett å montere og vedlikeholde.

Testing av utstyr. Foto: Privat

– På det aller verste kan en lokalitet i et utsatt område måtte avluse opp til seks ganger. Klarer men å spare en avlusning, er man på god vei til å tjent inn prisen på utstyret. Utstyret skal vare 6-10 år. Sparer man to avlusninger på seks år har man spart inn summen og vel så det, forteller Hemming.

Utstyret skal være svært enkelt å montere på rekkverket av merden og vedlikeholdet tar kun minutter.

– Det er klart at vi ønsker å selge utstyr, men vi ønsker først og fremst å kunne komme med god nok dokumentasjon. Vi har godt tallmateriale, men vi ønsker ikke å villede kundene på noen som helst måte. Nå jobbes det derfor med å dokumentere den effekten vi mener vi har skikkelig. Når dette foreligger er vi klar for en full kommersialisering av utstyret, avslutter Hemming.