Forvirring om rømmingstall

Nyheter
1193

I følge Fiskeridirektoratet nye oppdatering av rømmingstall skal det ha rømt 4500 fisk fra Blom Fiskeoppdrett i Otterholmen i Radøy.

Tidligere meldte selskapet inn til Fiskeridirektoratet om funn av hull i to merder, og rapporterte at det kunne være snakk om en mulig rømming. I ettertid har det vært sagt at det ikke har rømt noen fisk fra anlegget til Blom.

Selskapet har mer fisk enn det som er levert
Fiskeridirektoratet bekrefter nå at Blom har vært i manko ved opptelling av en av to merder. Det bekrefter også Blom Fiskeoppdrett overfor iLaks. Det Fiskeridirektoratet ikke har fortalt er at selskapet var 5200 i pluss i den andre merden. Totalt på begge merden, hvor man fryktet at fisken hadde rømt fra, er de altså ikke i manko i forhold til det som ble levert. Selskapet er faktisk i pluss.

– Vi fikk en brønnbåtlevering som ble fordelt på de to merdene det gjelder, Sier Daglig leder i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom. Ved levering stoler vi på at den mengden settefiskanlegget opererer med er rett. Derfor ble bare den ene merden talt opp ved levering, mens resten gikk i den andre merden uten å bli talt, fortsetter Blom.

– I dag er det ikke teknisk mulig å gjennomføre en brønnbåttelling av en laksepopulasjon på 122 000 fisk med null prosent feilmargin, sier Blom. Brønnbåten har derfor talt opp for mange i den første merden, mens det har blitt for lite fisk i den andre.

– Manko er ikke ensbetydende med at det er en rømming
– Dersom Fiskeridirektoratet vil føre opp 4500 i manko i den ene merden, må de også si at det var 5200 i pluss i den andre merden, understreker han. Dersom det har rømt laks fra vårt anlegg, så har de i såfall svømt ut av den ene og inn i den andre merden, avslutter Blom.