– Produksjonskostnadene i lukket og åpen merd nærmer seg hverandre

Nyheter
1299

I CtrlAQUA jobber med hele bredden innen lukket teknologi. Men Bendik Fyhn Terjesen, ved Nofima, forteller at det er flytende lukkede anlegg i sjø hvor veksten er aller størst.

– Det er 23 nye prosjekter på akkurat dette konseptet. Av disse er ni prosjekter aktivt i gang, og 14 prosjekter er under planlegging, forteller Terjesen under Rensefiskkonferansen i Trondheim, tirsdag.

CtrlAQUA er involvert i flere av disse prosjektene.

Tilnærmet null lus
– Vi dekker mange ulike lukkede teknologier og jobber med volumer opp mot 21.0000 kubikk. Generelt sett kan man si at fisk produsert i lukket anlegg har tilnærmet null lus. Noe lus finner man i enkelte konsepter, men det er svært lite. Det er trolig andre utfordringer som vil gjøre seg gjeldene enn akkurat lus i lukkede merder, påpeker Terjesen.

Blant spesifikke utfordringer  nevner han at det er viktig å bedre biosikkerheten.  I tillegg er det et problem med maneter som skaper problemer.

– Dette undersøker vi videre gjennom prosjektet «Intake», hvor vi vil fjerne lus og maneter, samtidig som vi ser på hvilken effekt dette har, i forhold til å gi grobunn for opportunister, forklarer Terjesen.

Produksjonskostnaden i tradisjonell merd er økende
Den andre store utfordringen når det gjelder lukket teknologi er produksjonskostnaden.

– I 2013 kostet det mellom fem og ti kroner mer å produsere fisk i lukkede merdsystemer, enn i åpne merder i sjø. Samtidig øker kostnadene i tradisjonelle merder år for år grunnet lakselus. Veksten der er større enn det man ser for lukkede anlegg som er i stadig positiv utvikling.Disse kostnadene vil på et tidspunkt møte hverandre, avslutter Terjesen.