– Det har vært en stor påkjenning for alle de involverte

Nyheter
233

Da Bremnes Seashores ansatte fikk sjokkbeskjeden, hadde de omtrent gitt opp alt håp om å finne 37-åringen i live. Han hadde vært savnet i nesten en måned, og alt tydet på at han hadde falt i havet.

– De synlige bevisene bar jo preg av at han hadde omkommet. Det er alltid en liten prosents sjanse for at det er noe annet som har skjedd så lenge man ikke har funnet personen, men det var jo ikke det vi først og fremst tenkte, sier Einar Eide til iLaks, og legger til:

– Sjokket var dermed stort da vi fikk vite at han var funnet i god behold, samtidig som det jo også vår en stor lettelse.

Flere spørsmål enn svar
Likevel sitter de fortsatt igjen med flere løse tråder enn svar.

– Etter at han forsvant satt vi igjen med mange spørsmål, og ingen svar. Det var jo en belastning i seg selv. Nå har vi jo fått noen svar, og det er jo en viss lettelse. Men det er også mye undring forbundet med hvorfor det skjedde og hvordan det skjedde, og det håper vi jo at vi etter hvert skal få vite mer om, sier Einar Eide til iLaks.

Det har vært en tung periode – kanskje spesielt for dem av de ansatte som har stått den forsvunnede 37-åringen nærmest.

– Det er klart, det har vært en stor påkjenning for alle de involverte. Etter at det ble gjort kjent at han var funnet så har det naturligvis også kommet reaksjoner fra de ansatte, uten at jeg ønsker å utdype mer detaljert om hvilke reaksjoner det har vært snakk om, sier Eide.

Også for Eide selv har det vært en tøff tid. Samtidig bedyrer han at fokuset hans hele tiden vært på de ansatte.

– Det har vært tøft, men som leder må man jo være foreberedt på det ansvaret man har og må ta, og jeg har hele tiden forsøkt å ha større fokus på mine kolleger og de som har jobbet nærmest på denne personen.

Har ikke vært i kontakt med 37-åringen
Eide vil per nå ikke gå nærmere inn på detaljer rundt det nåværende arbeidsforholdet til 37-åringen.

– Dette er noe som vi anser som en personalsak, og vi forholder oss til å håndtere dette internt.

– Har dere vært i kontakt med mannen siden han ble funnet? 

– Nei, den informasjonen som vi har fått, har vi fått fra politiet. Så vidt jeg vet har han ikke telefon, så det er ikke så lett å få kontakt med ham heller.

UNDERSØKER: Her undersøker politiet arbeidsbåten «Ann Kristin» etter at 37-åringen har blitt meldt savnet. Foto: Krister Høie, MF «Sjernarøy»

Siktet i alvorlig straffesak
Nylig ble det klart at 37-åringen er anmeldt for å ha utløst falsk alarm, og dette er nå under politietterforskning. Onsdag ble det foretatt avhør av mannen – samtidig som det har blitt gjort kjent at han fra før er siktet i en alvorlig straffesak.

Tidligere i år ble han varetektsfengslet i 14 dager etter funn i boligen hans av narkotika, skarp ammunisjon og kjemikalier som kan bli brukt til å framstille eksplosiver.

Politiet har likevel opplyst om at det ikke var noen meldeplikt forbundet med den opprinnelige siktelsen, og forsvinningen vil derfor trolig ikke få noen konsekvenser for straffesaken.

Etterforskningen også i denne saken pågår fortsatt.

Kan få erstatningskrav
Om politiet etter hvert konkluderer med at mannen har utløst falsk alarm, vil det kunne innebære at han får store pengekrav reist imot seg.

Over 80 personer var involvert i søket, og Redningsselskapet stilte blant annet med to båter i søket.

Også Bremnes Seashore deltok aktivt, og leide inn to ROV-fartøy til å foreta undervanns- og overflatesøk.

– Formidabel innsats
Lensmann Rolf Kant ved Ryfylkøyane lensmannskontor har tidligere skamrost arbeidsgiverens initiativ.

– Det var flere aktører som gjorde en stor jobb, men også arbeidsgiver la ned en formidabel innsats i søket, sa Kant til iLaks.

Lensmannen har imidlertid aldri hørt om en lignende historie. Heller ikke distriktssjef Mariann Svanes i Rogaland sivilforsvardistrikt har vært borti en slik forsvinningssak.

– Vi var tungt inne i søkeinnsatsen som forsterkning for politiet, men utover det har jeg ingen kommentar til det du spør om vedrørende et eventuelt erstatningskrav, sier Svanes til iLaks, og henviser til politiet for ytterligere kommentar.

– Store kostnader
Og Eide bekrefte at leteaksjonen har kostet Bremnes Seashore dyrt.

– Vi har nylig begynt kartleggingen av dette, men det er ingen tvil om at vi har lagt betydelige ressurser i søket. Vi avsluttet vårt søk lenge etter at det offisielle søket var avsluttet, og vi har måttet ta store kostnader på egen regning i forbindelse med denne saken.

Ifølge Eide vil de etter hvert ta stilling til om de også skal reise erstatningskrav – avhengig av hvordan politiet konkluderer.

– Vi har ikke tatt stilling til dette ennå, og det er jo mange om og men fortsatt. Men om politiet konkluderer med at han har utløst falsk alarm, er det noe vi også vil måtte vurdere.

Slik utviklet forsvinningssaken seg:

• Lørdag 18. mars blir arbeidsbåten «Ann Kristin» funnet drivende i fjæresteinen ved Finnøy.

• Et omfattende søk blir igangsatt. Over 80 personer er involvert, i tillegg til to båter fra Redningsselskapet, mens Bremnes Seashore leier inn ROV-fartøy på egen regning.

• Torsdag 23. mars avslutter Bremnes Seashore sitt søk. Da har allerede politiet rundet av sin operasjon tre dager tidligere, søndag 19. mars.

• Politiet fortsetter sin tekniske etterforskning. Det begynner å skurre i hypotesen om at mannen har falt i havet. Politiet har snakket med vitner som mener at 37-åringen kan ha forsvunnet frivillig. I tillegg disponerer 37-åringen en privat båt som forsvinner fra båtplassen i Vassøy dagen etter han blir meldt savnet.

• 1. påskedag får politiet inn melding om at mannen har blitt observert på en pub i Måløy i Sogn og Fjordane – flere hundre kilometer nord fra hvor båten «Ann Kristin» ble funnet.

• Ifølge politietterforsker Svend Erik Ellingsen ved Ryfylkeøyane lensmannskontor framstår mannen som lite samarbeidsvillig når politiet først kommer i kontakt med ham. Ellingsen hevder ifølge Aftenbladet at mannen blir oppfordret til å ta kontakt med sine pårørende for å informere dem om at han er i livet, men han ønsker ikke det.

• I ettertid blir det gjort kjent at mannen fra før er siktet i en alvorlig straffesak. Det var ikke pålagt noen meldeplikt i forbindelse med denne saken, og forsvinningssaken vil derfor trolig ikke få noen konsekvenser for denne.

• Nå er 37-åringen også anmeldt for å ha utløst falsk alarm.