aStrand03L01

– Ikke vanskelig å finne skrot i strandsonen! Det kan Kristen Høyforslett (fra venstre) fra OMS, Anne Mette Haugan (Vikna kommune), Ola Salin og Stig Vannebo (begge i ungdomsprosjektet Steam) slå fast etter en tilfeldig titt like sør for Rørvik ved Nærøysundet. (Foto: Tom Lysø)

20.04.2017
 

– Ikke vanskelig å finne skrot i strandsonen! Det kan Kristen Høyforslett (fra venstre) fra OMS, Anne Mette Haugan (Vikna kommune), Ola Salin og Stig Vannebo (begge i ungdomsprosjektet Steam) slå fast etter en tilfeldig titt like sør for Rørvik ved Nærøysundet. (Foto: Tom Lysø)