Ber om forståelse

Nyheter
1216

Anmeldelsen kommer i kjølvannet av at begge selskap har fått varsel om biomassereduksjon. Skadene på laksen som er forårsaket av lakselus har sjokkert mange. Det er ikke slike bilder man ønsker å se.

Vil svare Mattilsynet
I en tidligere artikkel på iLaks kunne vi lese om at hendelsen har preget alle ved Måsøval Fiskeoppdrett, og de beklager på det sterkeste at fisken har lidd unødvendig. Ingen av selskapene har tatt stilling til om de vil påklaget varselet, men etter det iLaks kjenner til har Måsøval Fiskeoppdrett bedt om forlenget frist til å svare.

Les også: Er sterkt preget av sakens realitet

I mellomtiden har begge selskap blitt anmeldt avbåde Mattilsynet og dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Les også: NOAH politianmelder oppdrettsfirma

Vil korrigere
– Vi ber om forståelse for at selskapet i første omgang vil svare Mattilsynet direkte innenfor de frister som gjelder. I svaret vil selskapet kommentere påstander om selskapets drift, og svare på spørsmål som er stilt, på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt rundt Lerøy Midt sin operasjon. Når det gjelder Mattilsynets pressemelding om anmeldelse ber vi om forståelse for at kommunikasjon rundt dette inntil videre vil skje direkte med de ulike instanser, sier Stig Nilsen, konserndirektør for oppdrett i Lerøy Seafood Group, til iLaks.

iLaks har ennå ikke klart å hente inn kommentar på anmeldelsen fra Måsøval Fiskeoppdrett.