48 800 årsverk ga produksjonsverdi på 172 mrd

Nyheter
1324

En ny analyse fra SINTEF med tall fra 2013 viser at den norske sjømatnæringen i 2013 hadde en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 61 milliarder norske kroner, en sysselsetting på cirka 48 800 årsverk basert på en produksjonsverdi på cirka 172 milliarder kroner, melder Fiskeri- og hvbruksnæringens forskningsfond (FHF).